UWAGA RODZICE !!!!

Informacja dla rodziców

INFORMUJEMY, że w trosce o wszystkie dzieci i zgodnie z obowiązującymi przepisami do klubu mogą uczęszczać TYLKO ZDROWE DZIECI.

Zgodnie z wytycznymi GIS obowiązuje zakaz przyprowadzania dzieci chorych, bądź z objawami choroby: kaszel, katar, gorączka w trakcie leczenia antybiotykowego oraz  objawami, które mają znamiona przeziębienia lub choroby.
W takich sytuacjach, nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia dziecka do grupy. W przypadku, kiedy dziecko przebywa w placówce i skarży się na złe samopoczucie, ma temperaturę i wykazuje objawy choroby, nauczycielka informuje o tym telefonicznie rodziców, którzy są zobowiązani niezwłocznie przybyć celem odbioru dziecka.