Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia pobytu dziecka w Klubie obejmuje w/g godzin:

 

6.30 – 8.15

przyjmowanie dzieci do Klubu, zabawy indywidualne.

8.15 – 8.30

czynności pielęgnacyjne.

8.30 – 9.00

śniadanie.

9.00 – 10.30

zajęcia edukacyjne, zabawy tematyczne, zabawy ruchowe, pobyt na świeżym powietrzu
(w zależności od warunków pogodowych).

10.30 – 10.45

czynności pielęgnacyjne i przygotowanie do posiłku.

10.45 – 11.15

obiad- I część (zupa).

11.15 – 13.00

leżakowanie, zajęcia wyciszające, zabawy indywidualne.

13.00 – 13.30

obiad II danie.

13.45 – 14.00

czynności pielęgnacyjne.

14.00 – 14.30

zabawy tematyczne, zabawy muzyczne, zabawy ruchowe.

14.30 – 14.15

podwieczorek.

14.15 – 16.30

dowolne zabawy, praca indywidualna z dzieckiem i oczekiwanie na rodziców.

 

Dziecko należy przyprowadzać do godziny 8.00 w wyjątkowych sytuacjach,
w dowolnym czasie, po uprzednim poinformowaniu Klubu o późniejszym przybyciu dziecka.
Rodzice zobowiązani są do odebrania dziecka do godz. 16:30.