Opłaty w Klubie

  1. Opłata za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym,
   w Krzeczynie Wielkim, w wymiarze do 10 godzin dziennie, w wysokości 600,00 złotych miesięcznie.

  2. Ustala się dodatkową opłatę za wydłużony wymiar opieki nad dzieckiem w Klubie Dziecięcym w Krzeczynie Wielkim powyżej 10 godzin dziennie, w wysokości 30,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę.

  3. Opłaty za całodzienne wyżywienie (śniadanie ,obiad-zupa ,drugie danie, podwieczorek) dziecka w Klubie Dziecięcym wynosi, w bieżącym roku 17,50 zł, dieta 18,50 zł.

  4. Rodzice zobowiązują się do wnoszenia opłat z dołu za pobyt dziecka w Klubie Dziecięcym i za ilość dni żywienia po zakończeniu miesiąca.

  5. Odpłatność za wyżywienie i pobyt wnosi się do 5 dnia następnego miesiąca wyłącznie na rachunek bankowy,
   w przypadku gdy dzień jest ustawowo wolny od pracy,
   za ostatni dzień płatności uważa się najbliższy dzień  powszedni.

  6. Rozliczenie  wysokości opłat  za pobyt i wyżywienie
   w danym miesiącu rodzice otrzymywać będą na podany,
   w karcie  zgłoszenia dziecka, nr  telefonu (sms)  pierwszego  dnia roboczego następnego miesiąca.

Wysokość opłaty miesięcznej oraz za wyżywienie dziecka uczęszczającego do Klubu określa odrębna Uchwała nr LII/513/2023 Rady Gminy w Lubinie z 8 maja 2023 r.