Dzień MAMY I TATY

Pierwszy raz w historii naszego Klubiku  obchodziliśmy Dzień Mamy i Taty. Życzenia dzieci wywołały wiele wzruszeń w sercach Rodziców. Program artystyczny obejmował śpiewanie piosenek, recytacje wierszyków, proste układy taneczne. Na zakończenie programu artystycznego każde z dzieci przy pomocy pań opiekunek wręczyły swoim kochanym Rodzicom życzenia wraz z gorącym całusem. Po występach rodzice zostali zaproszeni na słodki poczęstunek, podczas którego ponownie trwały rozmowy, przeplatane słowami zachwytu i uznania, którymi dzielili się między sobą jeszcze raz przeżywając występ swoich pociech.